วันนี้เป็นวันพระ(Buddhist Holy Day)....ก้อนหินที่ว่าหนักก็เพราะเรายกขึ้นมาถือ โดยท่าน .วชิรเมธี