ส่งภาพมาบอกน้อง @BahBau ว่าพี่จะอยู่เคียงข้างน้องเสมอ...