ที่พักจ.บุรีรัมย์
Phanomrungpuri hotel and resorts at Nangrong,Buriram
http://www.phanomrungpuri.co.th
Tel.044-632222 Fax. 044-633800