อยากมีตัลอยู่ข้างกาย สบตากัน~ ให้หัวใจมันเต้นแรง ♥,♥ #CaTal