حسین رونقی ملکی دقایقی پیش آزاد شد.

Hosein Ronaghi Maleki got released few minutes ago #IranElection