During our baking laboratory, dough slicing. Ako nag masa nyan! HAHAHA #pandesal :D