:) huwaran ng mga batang walang magawa. XD #BBrC1N