โรงแรมในนางรอง
โรงแรมพนมรุ้งปุรี อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
http://www.phanomrungpuri.co.th
Tel.044-6322222