In Vegas! Wishing everyone a fun weekend.Cherish each day no matter the odds,make memorable fun moments when u can