#me @lyilakf @zhrazarara #yesterday #abrahamlincoln #thepremiere #cw