และแล้ว Nation ก็จะทำรายการข่าวในแบบ Social TV (ให้คนเล่นทวิตเตอร์,เฟสบุก แสดงความเห็นต่อรายการได้) #12NTV