ว่าจะหย่อนรูปเมื่อกี้เป็นรูปแรกและรูปสุดท้าย แต่เจอความหวานของคู่นี้เข้าไปแล้วมันหยุดไม่ได้ >////////////< #ชานแบค