Take me out to the ballgame! #letsgoBUCS w/ @justplainjimmy