Persiapan caang #BKP12 turun ke gua jomblang. #Caving #Jomblang