Ang dahilan kung bakit ako ginabi ng uwi. Ang paghihintay kay Champ! #HumanLaSallianStar