เอ้า!จำๆกันไปใช้ เวลาสอบ 55 ดูจากการเรียนตัวเลขบนกระดาน เรียนเร็วกว่าพวกกูอีก อันนี้ม.ปลายกูเพิ่งจะเรียนมั้ง 55555