นี่คือรูปที่อยู่ในเวป iMBC นะคะ  ส่วนรูปหัวชมพูเราเจอในเหว่ย