แต่พอรีโหลดหน้าเว็บใหม่ข้อความได้เปลี่ยนไปแล้วเป็น FaceTime บน 3G ใช้ได้แต่ iPhone 4S กับ iPad 3 ขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วย