#recomedacionyaoi amo este manga es tan tierno #puchi-puri