Me with Batman's Tumbler on the #tumblertour. #darkknightrises