แผนที่ที่จัดมินิคอนเดี่ยวเต๋าครั้งที่ 3  Dance With Me 
สบาย...สบาย Style Sattaphong  #Route 66 RCA