Video shoot @YoungStarOnline #ThunderAnthem2 @superjay405 #ThunderUp party @DJ_DreSongz on da 1s & 2s #OyesOyes #2Nite