Subukan lang ni Ozil bukas, subukan lang nya. Hahaha! #DEU