โอ็ย ข้าเป้นไทจากชุดมาจิเลิฟแล้ว..... #ไปเป้นทาสเครื่องประดับชุดต่อ #เศษด้ายก็ไม่ตัด #เข้เกียจ cc: @karok59