This show makes me smile..... Endless entertainment #maury #youarenotthefather! Lmao