Dreigende #lucht in #Frankrijk. Hieruit zijn enkele #tornado's ontstaan; http://www.onlineweather.nl