Ārlietu ministrs tiekas ar ANO Augsto pārstāvi Bosnijā un Hercegovinā http://bit.ly/JPhBA2