May bagong labas na shirt ang Nike... :)))) #Spoof.