Zakhmi darakht is liyen uf tak na kar saka~churiyaan na jaag jayen apne Khwaab se #shair @iamrana @romarizvi