Please, Hockey Gods, hear my prayer! @NHLDevils @ThatKevinSmith #LetsGoDevils #WeWantTheCup #DownButNotOut