@QimiMH bio ganas. Technical writer. Ala pemikir. Baru ditebak soal polisi. X tejawap. Melucah jua.