ห่างกันแต่ก็จะพยายามเอื้อมให้ถึงแทยอน (ทำร้ายยุนอาเล็กๆ)  #TaeNy