Pontuação final: 
1.	@MissResplande  - 1 ponto
2.	@amandaandrade – 1 ponto
3.	@vemnimimdemi – 1 ponto
4.	@jon4stic – 1 ponto
5.	@FeermJonas – 1 ponto
6.	@iankaguerini                  
7.	@iankaguerini
8.	@iankaguerini
9.	@iankaguerini – 4 pontos
10.	@superskyscraper – 1 ponto