Dan ini dia salah satu ekspresi Tamoe Samoewa yg bergaya asik di depan #NoniKTO :D yg lain juga boleh gaya kok :D