#RockShow @ARCRAZYA tgl 15 juni at balai pemuda surabaya..kita main jam 6 malam..HTM: 10 OTS: 15 ;)