Ukur nyangkrung|teu nyakclak, komo ngamalir|na kamana angin?|oge hujan nu lian?|butuh endag.|kudu oyag. #cai