Eto napapala ng pa good girl and pa good shot. Hahaha! Thanks dad! ♥ #allowance