17:05 ถนนศรีนครินทร์ ขาเข้า-ขาออก ช่วงซีคอน-พานาไดซ์-ศรีเอี่ยม เคลื่อนได้ช้า