Mugia Iman & islamna ditampi ku Gusti Alloh.. kluargi anu dikantunkeun sing dipasihan katabahan..