Nachos lang talaga? Plain lang? Sana may cheese at beef no? #pulutan #blangko #giligans