@AmelieBrunkwall taggad på hemgång. När hon väl kommit igenom securityn dårå. #gangsta #terror #dwarf