@keichain @peto_okazaki @Byaku_RENN @reialta @nyaonichi @naoyatsuki beli Snickers gegara nonton Tokyo Encounter 8)) #dor