12:45 ยังปิดจราจรถนนอู่ทองใน เเละขาเข้าขาออก ลานพระบรมรูปปิดการจราจรโดยปริยาย เต็มไปด้วยม็อบพธม.