@Progoalie Masks on their way to Dom's shop.  #NHLMaskMaker #Rask #Smith #Khabibulin #Khudobin #Mason ...