Azam quedou marabillada co meu nome e así mo puxo na dedicatoria do seu novo libro, El Encantador, sobre Nabokov.