volle bak bij #sing-in van #opwekking , de laatkomers is gevraagd uit te wijken naar het hoofdterrein