Lösningsinriktat samarbete m olika intressenter för miljö o energieff (ZVT) presenterats. Mer innovationsdag p #hav #in