ที่หอพัก มีเสาสัญญาณโผล่มาบนยอดตึก น่าจะเป็น #TruemoveH ไม่ก็ #TOT3G นะ เดาล้วนๆ