@p_pillevrak Hvis du ser VELDIG nøye etter, så står jeg der og ser på. Eventuelt må du bare vite det.