Per a què vol gitar-se en terra si em té a mi de coixí? @MerlosCastalla